top of page
ANASAYFA

BİLGİMİZ ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

HİZMETLERİMİZ

Yenilenebilir enerji üretimine ilişkin yatırımlar, yüksek maliyetleri, uzun yatırım süreçleri ve yatırımın geri dönüş süreleri açısından, her aşamasında profesyonel bir proje yönetimine ihtiyaç duyarlar.

 

ARI-ES olarak amacımız, farklı uzmanlık alanlarımız ve 21 yıllık deneyimimizle yatırımlarınızın her aşamasında çözüm sağlayıcınız olmaktır.

LİSANSLAMA

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ( RES, GES, HES, JES, BES ) kapsamında önlisans/lisans başvuru işlemlerini danışmanlık hizmetimiz dahilinde gerçekleştiriyoruz.

HALİHAZIR HARİTA İŞLEMLERİ

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin projelendirilmesi (yerleşim planı, yol projesi, imar planı altıkları vb) amacıyla halihazır harita alımı ve onay işlemlerini danışmanlık hizmetimiz dahilinde gerçekleştiriyoruz.

Wind_Turbine.gif
İMAR PLANI VE ONAY SÜRECİNDEKİ HİZMETLERİMİZ

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim tesisleri imar planı yapım aşamasında gereken; kurum görüşlerinin alınması, kurumların saha kontrollerinde eşlik edilmesi, lisans kapasitesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme ( ÇED ) raporunun hazırlanması/onay süreci, yol projelerinin oluşturulması ve mülkiyet izinlerinin alınması gibi inşaat öncesi dönemde yapılması gereken iş ve işlemleri danışmanlık hizmetimiz dahilinde gerçekleştiriyoruz.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim tesisleri ( RES, GES, HES, JES, BES ) için ÇED Yönetmeliği kapsamında projelerin çevresel ve sosyal etkilerinin belirlenmesi amacıyla bilimsel esaslara dayalı ÇED Raporlarının hazırlanmasını ve IFC/WB standartları kapsamında uluslararası mevzuatlara göre ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) Raporu hazırlanmasını danışmanlık hizmetimiz dahilinde gerçekleştiriyoruz. 

Kentsel planlama
KAMULAŞTIRMA

Projelere ilişkin orman vasfı dışındaki alanlarda kamulaştırma dosyasının hazırlanması, kadastro kontrolünün tamamlanması, vasfına göre tarımdışı uygunluk görüşünün ya da tahsis amacıyla değişikliği işleminin yapılması ve alınan kamulaştırma kararına ilişkin işlemlerin yürütülmesini  danışmanlık hizmetimiz dahilinde gerçekleştiriyoruz.

YOL PROJELERİ

Taşıma kriterlerine  bağlı kalınarak yol güzergahının belirlenmesi, profil ve kesit çizimleri şevli kotlu plan çizimleri, yol ve platform kübaj hesapları danışmanlık hizmetimiz dahilinde gerçekleştiriyoruz.

ARIES-2012-1 copy.jpg
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi yatırımlarına ilişkin olarak; yatırımcılara başvuru aşamasından işletme aşamasına kadar olan süreçteki tüm idari izinlerin ve teknik analizlerin alınmasını danışmanlık hizmetimiz bünyesinde gerçekleştiriyoruz.

Collating Veri
TEKNİK VE İDARİ ANALİZ

Projelerin geliştirilmesi, planlanması ve işletilmesi aşamalarına ilişkin olarak bankalar, kredi kuruluşları ve yatırımcılar için yenilenebilir enerji projelerine yönelik çok yönlü, şeffaf, güvenilir ve gizlilik politikası ile teknik ve idari analizleri danışmanlık hizmetimiz bünyesinde gerçekleştiriyoruz.

SERVICES

HAKKIMIZDA

Zamanın ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz.

Deneyimimiz ve teknik yetkinliğimiz ile Yenilenebilir Enerji projelerinde Türkiye’nin lider yatırımcılarının çözüm sağlayıcısı ve (TÜREB ) Türkiye Rüzgar Enerji Birliği üyesiyiz.

ARI-ES teknik kadrosunun uzmanlığı ve bürokrasi ile iletişim konusundaki deneyimi sayesinde, Yenilenebilir Enerji projeleri üretmekte, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu hizmeti en kısa sürede kusursuz olarak sağlamakta ve projelerin tüm aşamalarında tercihlerin en sağlıklı şekilde yapılması için çözümler sunmaktadır.

HAKKIMIZDA

21

YILLIK
TECRÜBE

170

TAMAMLANAN
PROJE

8.534

TOPLAM KURULU 
GÜÇ ( MW )
bottom of page